Vertrouwenspersonen

Er zijn verschillende redenen waarom een medewerker, ouder of leerling contact kan zoeken met een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon zal ook zelf aangeven of hij of zij u verder kan helpen met uw vraag. Aan het raadplegen of de hulp van onze externe vertrouwenspersonen zijn voor medewerkers, ouders en leerlingen geen kosten verbonden.
Op (eventuele) klachten is ook de Klachtenregeling van Progresso van toepassing (zie bij documenten).
  • mw. drs. J.E. Engelen (Jeannette) Vertrouwenspersoon Progresso (Extern)
  • De heer drs. H. B. G. Vonk (Hans) Vertrouwenspersoon Progresso (Extern)