Vertrouwenspersonen

Wie kan een beroep op de externe vertrouwenspersoon doen?
Leerlingen, ouders en medewerkers (docenten en ondersteunend personeel).

Waarover kan men de vertrouwenspersoon benaderen?
Ongewenste omgangsvormen en intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, agressie, pesten, discriminatie, radicalisering, fysiek geweld, beleving sociale onveiligheid.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

Afhankelijk van de situatie:

  • Begeleidt betrokkene oplossingsgericht binnen de organisatie.
  • Begeleidt betrokkene bij klacht naar de landelijke klachtencommissie.
  • Verwijst door naar relevante hulpverleningsinstanties.

De vertrouwenspersoon behandelt informatie vertrouwelijk.
Op (eventuele) klachten is ook de Klachtenregeling van Progresso van toepassing (zie bij documenten).

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

  • mw. drs. J.E. Engelen (Jeannette) Vertrouwenspersoon Progresso (Extern)
  • De heer drs. J. B. G. Vonk (Hans) Vertrouwenspersoon Progresso (Extern)