CMR

De centrale medezeggenschapsraad is de (overkoepelende) medezeggenschapsraad van de stichting.

  • Vacature Voorzitter, lid Personeelsgeleding namens Lumion
  • dhr. B. Brugman (Brord) Secretaris, lid Personeelsgeleding namens Calandlyceum
  • dhr. J.A. Siegman (Joost) Contactpersoon medezeggenschap namens De School van De Toekomst
  • Vacature lid Oudergeleding namens Calandlyceum
  • mw. M. de Graaff (Marit) lid Oudergeleding namens Lumion
  • Vacature lid Leerlingengeleding namens Lumion
  • Vacature lid Leerlingengeleding namens Calandlyceum
  • mw. R. Dewkalie (Reshma) lid Personeelsgeleding namens Lumion