CMR

De centrale medezeggenschapsraad is de (overkoepelende) medezeggenschapsraad van de stichting.

  • dhr. R. Klein (Richard) lid Personeelsgeleding voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
  • dhr. A. Ben Messeoud (Aziz) lid Personeelsgeleding en secretaris Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en lid Personeelsgeleding Deelraad MR Lumion
  • mw. M. Hartevelt (Margot) lid Personeelsgeleding Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en lid Personeelsgeleding deelraad MR Calandlyceum
  • mw. D. Ollivieira (Daphne) lid Personeelsgeleding Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
  • dhr. Van der Wardt (Michiel) lid Oudergeleding Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
  • mw. M. de Graaff (Marit) lid Oudergeleding Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) namens Lumion
  • Jesse van Schaik lid Leerlingengeleding Centrale Medezeggenschap (CMR) namens Lumion
  • Lina Boukhoubza lid Leerlingengeleding Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) namens Calandlyceum