Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert de bestuurder en treedt op als gesprekspartner op niveau bij strategische, maatschappelijke en innovatieve vraagstukken. De Raad functioneert als werkgever voor de bestuurder van de stichting Progresso.

De Raad van Toezicht bestaat uit een vijftal  professionals die ieder beschikken over uitgebreide ervaring en kennis van zaken, opgedaan in verschillende sectoren van de samenleving en het bedrijfsleven.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

  • dhr. M. Abdellati RA (Mustapha) voorzitter Audit committee
  • mw. M.H.W. van Buren-Osinga (Hester) voorzitter, lid Remuneratiecommissie
  • mw. drs. P.M.E. van Dam (Petra) plv. voorzitter, lid audit committee
  • mw. drs. M. Karssen (Mareanne) voorzitter Remuneratie, lid commissie Onderwijs & HRM
  • mw. drs. M. C. Robijns (Monica) voorzitter commissie Onderwijs & HRM

De Raad van Toezicht is lid van VTOI-NVTK de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang en onderschrijft het verenigingsconvenant van de VTOI-NVTK.

De Raad van Toezicht werkt met een operationeel toezichtkader.

Dit is het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.