DMR Calandlyceum

Dit is de deelraad Calandlyceum van de medezeggenschapsraad.

 • mw. S. Bouhamouch (Sanae) Voorzitter DMR personeelsgeleding
 • mw. D. de Vries (Dewi) Lid DMR & Lid CMR personeelsgeleding
 • mw. N. Bon (Nikè) Lid DMR personeelsgeleding
 • dhr. Y. Yumasak (Yusuf ) Lid DMR personeelsgeleding
 • dhr. O. Elzinga (Onno) Secretaris DMR oudergeleding
 • dhr. J.J. van Mierlo (Jaap Jan) Lid DMR oudergeleding
 • Yasmin Pour Molaei Lid DMR leerlinggeleding
 • Zakiyah Yahaya Lid DMR leerlinggeleding

Als een krachtige DMR willen wij ons inzetten voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van het Calandlyceum. Daar doen wij ons uiterste best voor, maar wij hebben ook input van jou nodig. 

Elke DMR-overleg met de directie is toegankelijk voor iedere Calander (ook ouders/verzorgers). Wil jij hierbij aanwezig zijn? Meld je aan bij de voorzitter om het overleg als toehoorder bij te wonen via sbouhamouch@calandlcyeum.nl.  

Heb jij DMR- gerelateerde zaken die de DMR kan meenemen in het overleg met de directie? Laat ons dit weten. Je kunt ons persoonlijk benaderen of per  e-mail: dmr@calandlyceum.nl

Vergader data DMR:

 • Dinsdag 7 maart van 18.00 uur tot 19.30 uur DMR overleg met directie
 • Dinsdag 4 april  van 18.00 uur tot 19.30 uur DMR overleg met directie
 • Dinsdag 16 mei van 18.00 uur tot 19.30 uur DMR overleg met directie
 • Dinsdag 13 juni van 18.00 uur tot 19.30 uur DMR overleg met directie
 • Dinsdag 4 juli van 18.00 uur tot 19.30 uur DMR overleg met directie