DMR Calandlyceum

Dit is de deelraad Calandlyceum van de medezeggenschapsraad.

  • dhr. R. Borst (Ron) lid Personeelsgeleding en voorzitter Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. J.A. Siegman (Joost) lid Personeelsgeleding en secretaris Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. J. Champeau (Jordy) lid Personeelsgeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. Y. el Rabbaj (Youssef) lid Oudergeleding deelraad MR Calandlyceum
  • mw. M. Hartevelt (Margot) lid Personeelsgeleding Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en lid Personeelsgeleding deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. C. Yigit (Cafer) lid Oudergeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • Gurleen Singh lid Leerlinggeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • Mariam Tachaout lid Leerlinggeleding Deelraad MR Calandlyceum