DMR Calandlyceum

Dit is de deelraad Calandlyceum van de medezeggenschapsraad.

  • mw. A. Ramdani (Amal) lid Personeelsgeleding en voorzitter Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. M. Kodad (Mohamed) lid Personeelsgeleding en secretaris Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. O. Helzinga (Onno) lid Oudergeleding deelraad MR Calandlyceum
  • mw. Y. Aouragh (Youssra) lid Personeelsgeleding deelraad MR Calandlyceum
  • Vacature lid Oudergeleding DMR Calandlyceum
  • Vacature lid Leerlinggeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • Lina Boukhoubza lid Leerlinggeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. J.A. Siegman (Joost) lid Personeelsgeleding CMR en Deelraad MR Calandlyceum