DMR Calandlyceum

Dit is de deelraad Calandlyceum van de medezeggenschapsraad.

  • mw. S. Bouhamouch (Sanae) Voorzitter DMR personeelsgeleding
  • mw. D. de Vries (Dewi) Lid DMR & Lid CMR personeelsgeleding
  • mw. N. Bon (Nikè) Lid DMR personeelsgeleding
  • dhr. Y. Yumasak (Yusuf ) Lid DMR personeelsgeleding
  • dhr. O. Elzinga (Onno) Secretaris DMR oudergeleding
  • dhr. J.J. van Mierlo (Jaap Jan) Lid DMR oudergeleding
  • Yasmin Pour Molaei Lid DMR leerlinggeleding
  • Zakiyah Yahaya Lid DMR leerlinggeleding

Als een krachtige DMR willen wij ons inzetten voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van het Calandlyceum. Daar doen wij ons uiterste best voor, maar wij hebben ook input van jou nodig. 

Elke DMR-overleg met de directie is toegankelijk voor iedere Calander (ook ouders/verzorgers). Wil jij hierbij aanwezig zijn? Meld je aan bij de voorzitter om het overleg als toehoorder bij te wonen via sbouhamouch@calandlcyeum.nl.  

Heb jij DMR- gerelateerde zaken die de DMR kan meenemen in het overleg met de directie? Laat ons dit weten. Je kunt ons persoonlijk benaderen of per  e-mail: dmr@calandlyceum.nl

Vergader data DMR:

8 november 2022
20 december 2022
31 januari 2023
21 februari 2023
4 april 2023
16 mei 2023
13 juni 2023
4 juli 2023