DMR Calandlyceum

Dit is de deelraad Calandlyceum van de medezeggenschapsraad.

  • dhr. R. Borst (Ron) lid Personeelsgeleding en voorzitter Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. M. Kodad (Mohamed) lid Personeelsgeleding en secretaris Deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. B. Bos (Ben) lid Oudergeleding deelraad MR Calandlyceum
  • mw. A. Ramdani (Amal) lid Personeelsgeleding deelraad MR Calandlyceum
  • dhr. C. Yigit (Cafer) lid Oudergeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • Djemaro Dalloesingh lid Leerlinggeleding Deelraad MR Calandlyceum
  • Lina Boukhoubza lid Leerlinggeleding Deelraad MR Calandlyceum