DMR Lumion

Dit is de deelraad Lumion van de medezeggenschapsraad.

  • dhr. M. Akgül (Mehmet) lid Personeelsgeleding CMR en Deelraad MR Lumion
  • Vacature voorzitter & lid Personeelsgeleding Deelraad MR Lumion
  • Vacature lid Oudergeleding Deelraad MR Lumion
  • Vacature lid Oudergeleding Deelraad MR Lumion
  • M. Aydogan (Meryem) lid Leerlinggeleding Deelraad MR Lumion
  • A. El Hamdi (Abdeljabbar) lid Leerlinggeleding Deelraad MR Lumion
  • Vacature Secretaris Deelraad MR Lumion
  • mw. R. Dewkali (Reshma) lid Personeelsgeleding CMR en DMR Lumion