DMR Lumion

Dit is de deelraad Lumion van de medezeggenschapsraad.

  • dhr. J.J.M. Nijnens (Johan) lid Personeelsgeleding en voorzitter Deelraad MR Lumion
  • dhr. M. Akgül (Mehmet) lid Personeelsgeleding en secretaris Deelraad MR Lumion
  • mw. M. Rosen (Marita) lid Personeelsgeleding Deelraad MR Lumion
  • dhr. A. Köker (Deniz) lid Oudergeleding Deelraad MR Lumion
  • dhr. T. de Wit (Thijs) lid Oudergeleding Deelraad MR Lumion
  • Yasmine Hachimi lid Leerlinggeleding Deelraad MR Lumion
  • Hadja Jalloh lid Leerlinggeleding Deelraad MR Lumion
  • dhr. A. Ben Messeoud (Aziz) lid Personeelsgeleding en secretaris Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en lid Personeelsgeleding Deelraad MR Lumion