DMR Lumion

Dit is de deelraad Lumion van de medezeggenschapsraad.

  • dhr. M. Akgül (Mehmet) lid Personeelsgeleding
  • dhr. V.H. Rosseboom (Victor) lid Personeelsgeleding
  • Vacature lid Oudergeleding
  • Vacature lid Oudergeleding
  • Vacature lid Leerlinggeleding
  • Vacature lid Leerlinggeleding
  • mw. N. Ben Messeoud (Naima) lid personeelsgeleding
  • mw. R.M. Myron (Rebecca) Voorzitter, lid Personeelsgeleding