DMR Lumion

Dit is de deelraad Lumion van de medezeggenschapsraad.

  • dhr. J.J.M. Nijnens (Johan) lid Personeelsgeleding en voorzitter Deelraad MR Lumion
  • dhr. M. Akgül (Mehmet) lid Personeelsgeleding CMR en Deelraad MR Lumion
  • mw. M. Rosen (Marita) lid Personeelsgeleding Deelraad MR Lumion
  • Vacature lid Oudergeleding Deelraad MR Lumion
  • Vacature lid Oudergeleding Deelraad MR Lumion
  • Yasmine Hachimi lid Leerlinggeleding Deelraad MR Lumion
  • Anna van Korven lid Leerlinggeleding Deelraad MR Lumion
  • Dhr. Y. Asrih (Youssef) Secretaris Deelraad MR Lumion