Samenwerkingen

De stichting Progresso participeert als bestuur in de volgende Amsterdamse samenwerkingsorganen.

Beter Breed

Het bestuur participeert in het netwerk van zes brede conceptscholen. Progresso en de besturen van het Geert Groote College, het IJburg College, OSG Bijlmer, het Spinoza Lyceum en de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam nemen daaraan deel.

Openbare Scholen Voortgezet Onderwijs (OSVO)

De vereniging OSVO is een vereniging van vertegenwoordigers van alle schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (VO) en van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De vereniging heeft als doel op stads- en regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering (bijvoorbeeld de Amsterdamse Kernprocedure).

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen

Het Samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de Amsterdamse scholen en andere instanties goede afspraken maken over  de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En dat er voor alle leerlingen goed onderwijs en passende zorg is.

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden

Met het oog op de nevenvestiging De School van de Toekomst, dat gevestigd is in de gemeente Ouder-Amstel, is Progresso lid van dit samenwerkingsverband. Binnen de stichting werken alle VO-schoolbesturen uit de regio samen. De regio bestaat uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.