Bestuur

Progresso is een stichting die het bevoegd gezag vormt van het Calandlyceum, Lumion en de School van de Toekomst. De stichting wordt geleid door een eenhoofdig College van Bestuur.

Mevrouw Judith van Biemen is als voorzitter van het College van Bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en de scholen. Zij geeft leiding aan de directie van de scholen en is de voorzitter van de directieraad.

In de directieraad wordt het beleid van de stichting Progresso in concensus voorbereid en vastgesteld en wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

  • Mw. drs. J. van Biemen (Judith) voorzitter CvB
  • dhr. H. Alting (Hendrik) Bestuurssecretaris
  • mw. E. Smeets-van Rongen (Erna) management assistent
  • dhr. S. Dönmez (Sufayil) directeur Lumion
  • mw. W. Hoedemaker (Wendelien) directeur Calandlyceum