Denktank

In de governancecode is het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de onderwijsorganisatie een opdracht. Dit geeft Progresso o.a. vorm door een denktank van stakeholders, bestaande uit de volgende personen.

  • mw. N. Adlani (Nesrin) Regisseur radicalisering en polarisatie, gemeente Amsterdam
  • dhr. M. Bouker (Mohamed) Partner Strategy & Operations at Deloitte Consulting
  • dhr. M. Breedijk (Martin) docent/onderzoeker en manager Topcoach Hogeschool van Amsterdam
  • dhr. F. Hanna (Fadie) Docent/onderzoeker Universitaire Pabo Amsterdam
  • dhr. C. Yigit (Cafer) Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij samen Voor Betere Zorg
  • mw. K. al Mourabit (Khadija) Filosoof, fractiemedewerker Groen Links Amsterdam
  • dhr. M. El Gartit (Mohamed) Docent Privaatrecht / Teacher civil law at Hogeschool van Amsterdam