Denktank

In de governancecode is het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de onderwijsorganisatie een opdracht. Dit geeft Progresso o.a. vorm door een denktank van stakeholders, bestaande uit de volgende personen.