Onze missie

De stichting Progresso zal zich inzetten voor innoverend onderwijs in de regio Amsterdam.

Het doel van ons onderwijs is leerlingen kwalificeren, socialiseren en zichzelf laten ontplooien. Progresso is bewust openbaar, breed, toekomstgericht en gevestigd in Nieuw-West. Dit is ons DNA, onze basis. De wisselwerking met ontwikkelingen in de wereld om ons heen is soms lastig, maar vaak ook leerzaam.

Progresso staat pal voor de diversiteit van Amsterdam én van haar scholen. Op onze scholen komen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus en sociaal-culturele achtergronden elkaar tegen. Wij denken dat alleen door leerlingen van jongs af aan met elkaar te laten samenleven, we een inclusief Amsterdam kunnen creëren waarin plek is voor iedereen. Vanuit deze filosofie zijn we ook bewust een brede school, een school waarin kansen worden geboden aan leerlingen. Niet alleen door ambitieus met het basisschooladvies om te gaan, maar ook doordat een leerling op onze brede scholen gemakkelijk kan doorstromen van mavo naar havo of van havo naar vwo.

Kenmerkend voor onze scholen is de kleinschalig georganiseerde, veilige, en stimulerende leeromgeving. Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers voelen zich gekend en thuis op onze scholen. Zij voelen zich uitgenodigd om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Bijzonder aan onze scholen is de relatie tussen leerlingen en docenten. Een relatie die uitgaat van wederzijds respect, van vakmanschap, van het besef dat het uiteindelijk om mensen, om samenleven gaat.

Ons strategisch beleidsdocument, Strategie 2021-2025 treft u aan op de pagina documenten.

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right