De stichting

De kernactiviteit van Progresso is het behartigen en bevorderen van openbaar voortgezet onderwijs (VO) aansluitend op het basisonderwijs in de brede regio Amsterdam. Dit doen we op drie scholen: het Calandlyceum, Lumion en De School van de Toekomst.

Organisatiestructuur

Progresso heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De scholen staan elk onder leiding van een eigen directeur die beiden integraal verantwoordelijk zijn, conform het mandaat in het managementstatuut.

Binnen de scholen is er een managementlaag die bestaat uit een directeur, adjunct-directeur en teamleiders, samen vormen zij de schoolleiding van de betreffende school.

Ter ondersteuning van de stichting en de scholen is een bedrijfsbureau ingericht op de gebieden financiën, formatie,  ICT & gebouwenbeheer aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering.

Kwaliteitsmanagement behoort tot het terrein van de directeuren van de scholen.

Openbaar onderwijs

Onze scholen zijn openbaar en ieder kind dat voldoet aan ons (minimale) instroomniveau is dan ook van harte welkom!  Toegankelijkheid, respect, openheid en ontplooiingskansen voor iedereen zien wij als wezenlijke aspecten van ons  onderwijs.  Niet de herkomst, maar de toekomst telt. Diversiteit ervaren we als inspirerend en is een ander woord voor kansrijk!

Wij willen samen met onze leerlingen het optimale bereiken. Daarom stellen wij in ons onderwijs hoge eisen aan de  leerling en aan de medewerkers, zodat leerlingen zich volledig kunnen ontplooien. Wij willen dat iedere leerling met een passend diploma de school verlaat. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor een succesvolle toekomst.  Wij hebben niet alleen een hoog verwachtingspatroon van onze leerlingen, maar ook met betrekking tot het persoonlijk  functioneren van onze medewerkers als (vak)mens.

Optimaal leren kan volgens ons alleen in een plezierig en veilig leefklimaat waar, naast het curriculum, rijkelijk aandacht is voor talentontwikkeling.

Voor de missie, vissie en doelen van Progresso verwijzen we graag naar onze Strategie op de pagina documenten.

De Stichting Progresso is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34315033.

De stichting draagt de statutaire naam Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP). Progresso is statutair gevestigd te Amsterdam

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right