Terugblik op een bewogen jaar

We publiceren hier het jaarverslag over 2023 van het Calandlyceum, Lumion en De School van De Toekomst, drie scholen die de diversiteit van Amsterdam Nieuw-West in al zijn facetten weerspiegelen. Dit verslag geeft een uitgebreid overzicht van de resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarbij we trots de vooruitgang delen die we samen met onze toegewijde medewerkers hebben bereikt.

Jaarverslag 2023

woensdag 3 juli 2024

Kwaliteit en Groei

In 2023 hebben we ons strategisch meerjarenplan verder uitgewerkt met een sterke focus op de kwaliteit van onderwijs. Dit heeft veel tijd en energie gevraagd, en we zijn trots op de inzet van al onze medewerkers. Door hun hart en ziel in hun werk te steken, hebben zij bijgedragen aan het verbeteren van de onderwijsresultaten en de leerervaring van onze leerlingen.

Professionele Ontwikkeling

Het jaar 2023 stond ook in het teken van de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Door te investeren in hun groei, verbeteren we de kwaliteit van onze lessen en ondersteunen we de succesvolle schoolloopbaan van onze leerlingen. We streven ernaar onze leerlingen niet alleen uitstekende onderwijsresultaten te bieden, maar hen ook voor te bereiden op een actieve en betrokken rol in de samenleving. Een goede schooltijd die onze leerlingen met plezier herinneren, staat bij ons hoog in het vaandel.

Financiële positie en faciliteiten

Het versterken van onze financiële positie was cruciaal in 2023. Dankzij extra middelen konden we belangrijke verbeteringen aan onze gebouwen en faciliteiten doorvoeren, zoals de renovatie van het Calandlyceum en de uitbreiding van Lumion. Deze stappen zijn essentieel voor het realiseren van onze ambities en het bieden van een optimale leeromgeving.

Vooruitblik op 2024

Als bestuur en directie zijn we ons bewust van de uitdagingen die voor ons liggen. Toch zijn we vol vertrouwen dat onze strategie van kwaliteit, verbetering en innovatie ons in staat zal stellen deze uitdagingen aan te gaan. Met hernieuwde energie zijn we begonnen aan 2024, waarin we hopen onze plannen verder te realiseren.

Community Wealth Building

In 2023 zijn diverse projecten gestart die bijdragen aan community wealth building, met als doel een positieve impact te hebben op de leefomgeving van onze leerlingen en ouders. In 2024 hopen we de eerste resultaten van deze projecten te presenteren. Dankwoord Tot slot willen we alle medewerkers, leerlingen, ouders en partners bedanken voor hun onvermoeibare inzet en toewijding. Samen bouwen we aan een onderwijsorganisatie die elke leerling voorbereidt op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Hartelijk groet, Judith van Biemen, bestuurder


Ga naar: Jaarverslag 2023

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right