Lumion

Lumion is een nieuwe, groeiende school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. 

De school is toegankelijk voor elke leerling die een VMBO-TL-, Havo- of Vwo-diploma kan halen.

Lumion wil leerlingen optimale kansen bieden om zich voor te bereiden op de moderne, snel veranderende maatschappij. Leerlingen op Lumion behalen een diploma dat het best bij hun capaciteiten past. Niet alleen de leercapaciteiten, maar ook de persoonlijke eigenschappen van de leerlingen worden in het leerproces betrokken.

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij zal elke burger moeten beschikken over een brede algemene kennis. De kennis wordt gewaarborgd door het examen. Uiteraard zorgt de school er voor dat elke leerling optimaal op het examen wordt voorbereid. In onze visie is dat niet voldoende. Door de snelle technologische ontwikkelingen en de schier oneindige mogelijkheden om informatie te verzamelen, is het noodzakelijk dat burgers die informatie ook daadwerkelijk kunnen duiden. Naast kennis zijn een goede beheersing van vaardigheden (zoals de 21st century skills) van belang.

Het onderwijsconcept van Lumion voorziet daar in.

Lumion
dhr. S. Dönmez, directeur

Contactinformatie
Vlaardingenlaan 25
1062 HM Amsterdam

Postbus 96018,
1006 EA Amsterdam

Telefoon: 020-6675353

info@lumion.amsterdam
www.lumion.amsterdam