Vergaderkalender CMR

De Centrale Medezeggenschapsraad van Progresso vergadert in het schooljaar 2021-2022 op de volgende data met de bestuurder:

  • 13 september 2021
  • 11 oktober 2021
  • 8 november 2021
  • 6 december 2021
  • 17 januari 2022
  • 14 februari 2022
  • 16 mei 2022
  • 13 juni 2022
  • 11 juli 2022