Vergaderkalender CMR

De Centrale Medezeggenschapsraad van Progresso vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data met de bestuurder:

  • 17 september 2018
  • 29 oktober 2018
  • 3 december 2018
  • 28 januari 2019
  • 11 maart 2019
  • 8 april 2019
  • 3 juni 2019
  • 1 juli 2019