Vergaderkalender CMR

De Centrale Medezeggenschapsraad van Progresso vergadert in het schooljaar 2019-2020 op de volgende data met de bestuurder:

  • 16 september 2019
  • 7 oktober 2019
  • 28 oktober 2019
  • 2 december 2019
  • 27 januari 2020
  • 9 maart 2020
  • 6 april 2020
  • 25 mei 2020
  • 29 juni 2020