Vergaderkalender CMR

De Centrale Medezeggenschapsraad van Progresso vergadert in het schooljaar 2020-2021 op de volgende data met de bestuurder:

  • 7 september 2020
  • 28 september 2020
  • 26 oktober 2020
  • 7 december 2020
  • 25 januari 2021
  • 8 maart 2021
  • 12 april 2021
  • 31 mei 2021
  • 28 juni 2021