BMR

Dit is de medezeggenschapsraad van het Bestuursbureau van de stichting Progresso.

  • dhr. F. Ronde (Franklin) Lid MR Bestuursbureau
  • dhr. M. Mentzel (Maarten) Lid MR Bestuursbureau